Z-Afrika moet eigendom boeren respecteren


Moties verworpen over geweld en onteigening

Staatssecretaris (‘onderminister’) Ben Knapen roept Zuid-Afrika op de eigendomsrechten van boeren te respecteren. Dit op aandringen van PVV’er Johan Driessen. De Kamer verwierp donderdagavond twee moties inzake geweld tegen de Afrikaner boeren en de landonteigening.

PVV’er Johan Driessen diende een motie in waarin het geweld tegen minderheden wordt gehekeld. De motie werd gesteund door zes van de tien partijen: SP, Partij voor de Dieren, SGP, ChristenUnie, CDA en PVV – in totaal 69 stemmen voor.

Ook een tweede PVV-motie, tegen landonteigening, haalde het niet. Alleen SGP en PVV stemden voor.

Toch ziet indiener Johan Driessen een lichtpuntje. Staatssecretaris Knapen van ontwikkelingshulp zei bij de bespreking van de motie inzake onteigening: “Mocht de Zuid-Afrikaanse regering in de toekomst eigendomsrechten niet beschermen, hetgeen ik niet verwacht, dan zal Nederland de regering daar natuurlijk op aanspreken”. Driessen: “De staatssecretaris heeft hiermee een duidelijke uitspraak gedaan. Die betekent hoop voor de boeren.”

Eerder deze week was er meer goed nieuws voor het Afrikaans. De Nederlandse ambassade in Zuid-Afrika zal een rol gaan spelen bij de stimulering van het Afrikaans. Dit zegde Minister van Buitenlandse Zaken Rosenthal dinsdagavond toe in het Nederlandse parlement. De minister nam deze stap op vragen van Martin Bosma van de Partij voor de Vrijheid die pleitte voor regelmatige bijeenkomsten van organisaties die opkomen voor het Afrikaans op de ambassade.


De moties waarover donderdagavond gestemd werd:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat er in Zuid-Afrika veel ernstige geweldsmisdrijven plaatsvinden,

constaterende, dat deze misdrijven mede gericht zijn tegen minderheden,

verzoekt de regering Zuid-Afrika te vragen tegen dit geweld daadkrachtig op te treden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Driessen
Bontes
Van der Staaij


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering Zuid-Afrika te vragen eigendomsrechten, zoals landrechten, waaronder die van minderheden, nu en in de toekomst, te respecteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Driessen
Bontes


Het commentaar van staatssecretaris Knapen bij de indiening ervan woensdag:

In de motie op stuk nr. 86 van de heer Driessen wordt de regering verzocht, Zuid-Afrika te vragen eigendomsrechten te respecteren. Het aannemen van deze motie moet ik ontraden. Waarom? De Zuid-Afrikaanse regering beschermt eigendomsrechten. Daar heeft ze ook belang bij, want anders krijg je een uittocht van investeerders en werkloosheid en alles wat daarbij hoort. Ze ondersteunt ook wettige opkoopprogramma’s om de ongelijkheid uit de apartheid te verminderen. Het gaat daarbij om wettige opkoopprogramma’s. Er zijn stemmen binnen het ANC die pleiten voor een gedwongen herverdeling, maar dat is een minderheid. Een belangrijke voorstander van de gedwongen herverdeling, Malema, is vrij recent nog geschorst. Mocht de Zuid-Afrikaanse regering in de toekomst eigendomsrechten niet beschermen, hetgeen ik niet verwacht, dan zal Nederland de regering daar natuurlijk op aanspreken.
In motie op stuk nr. 87 van de heer Driessen wordt de regering gevraagd om de regering in Zuid-Afrika erop te attenderen dat tegen geweld krachtig moet worden opgetreden. Dat beschouwen wij als ondersteuning van beleid.

By Ingezonden – Amsterdam Post

Source – Z-Afrika moet eigendom boeren respecteren

Advertisements

About Conner Doyle
CENSORBUGBEAR.org - Webmaster CBB - www.censorbugbear.org

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: